Bài 8: Căn cứ Cơ quan thuế ấn định thuế đối với NNT theo kê khai

23/01/2019 558 lượt xem    

Bài 8: Căn cứ ấn định thuế Cơ quan thuế ấn định thuế đối với NNT theo kê khai

Căn cứ ấn định thuế:

Cơ quan thuế ấn định thuế đối với NNT theo kê khai có vi phạm pháp luật thuế dựa vào một hoặc đồng thời các căn cứ sau:

1. Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ:

– NNT khai báo với cơ quan thuế về doanh thu, chi phí, thu nhập, số thuế phải nộp trong các kỳ kê khai thuế trước.

– Tổ chức, cá nhân có liên quan đến NNT.

– Các cơ quan quản lý Nhà nước khác.

2. Tham khảo, đối chiếu số thuế phải nộp của cơ sở kinh doanh

– Cùng ngành nghề,

– Cùng mặt hàng,

– Cùng qui mô tại địa phương.

Trường hợp không có cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng, cùng qui mô thì so sánh với số thuế phải nộp bình quân của một số cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng tại địa phương trong kỳ kê khai.

3. Tham khảo giá giao dịch thông thường trên thị trường :

Là giá giao dịch theo thỏa thuận khách quan giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Cơ quan thuế có thể tham khảo giá hàng hoá, dịch vụ do cơ quan quản lý nhà nước công bố cùng thời điểm, hoặc giá mua, giá bán của các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề, cùng mặt hàng hoặc giá bán của doanh nghiệp kinh doanh cùng mặt hàng có qui mô kinh doanh và số khách hàng lớn tại địa phương để xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, giá mua và số thuế phải nộp.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO