Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (Phần 4)

24/01/2019 551 lượt xem    

Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai (Phần 4)

1. Kiểm tra và thông báo kê khai sai:

Kiểm tra

Kiểm tra lỗi là bước được thực hiện đầu tiên trước khi ghi, in hoặc kết xuất tờ khai. Hệ thống sẽ kiểm tra xem tất cả các mục bắt buộc phải nhập đã được điền thông tin chưa? Đồng thời đối chiếu kiểm tra giữa các chỉ tiêu có đúng theo quy định kê khai không? Nếu có lỗi kê khai thì vẫn được ghi nhưng không thể in hoặc kết xuất tờ khai.

Thông báo sai

Nếu kê khai sai hệ thống sẽ thông báo có lỗi kê khai, tất cả các ô kê khai lỗi sẽ hiển thị với nền màu hồng và có một dấu đỏ phía góc trên bên phải . Khi đưa con chuột vào dấu đỏ này hệ thống tự hiển thị nội dung lỗi và hướng dẫn sửa. Hệ thống tự động nhảy về ô bị lỗi đầu tiên. Dưới đây là một ví dụ về thông báo lỗi.

Thực hiện các bước sau đây để sửa lỗi:

Bước 1: Đưa con chuột vào dấu màu đỏ để hệ thống hiển thị nội dung và hướng dẫn sửa lỗi

Bước 2: Thực hiện sửa lỗi, hãy bấm F1 nếu cần hướng dẫn chi tiết cho mục kê khai này.

Bước 3: Bấm nút “Ghi” hoặc “In” hoặc “Kết xuất” để hệ thống kiểm tra lại dữ liệu sau khi sửa.

Bước 4: Lặp lại các bước từ 1 đến 3 cho đến khi hệ thống không xuất hiện thông báo lỗi.

Khi đó có thể In hoặc kết xuất tờ khai.

2. Sao lưu dữ liệu :

Trong trường hợp cần cài đặt lại máy tính hoặc chuyển ứng dụng từ máy này sang máy khác thì sẽ xuất hiện nhu cầu chuyển dữ liệu kê khai từ nơi này sang nơi khác. Việc đó được thực hiện bằng chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Từ menu “Công cụ”, chọn chức năng “Sao lưu dữ liệu”.

Nhập vào tên file để sao lưu (ví dụ backup). Bấm nút “Save” để thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu đã kê khai ra file này.

Chạy chức năng “Phục hồi” để thực hiện khôi phục lại dữ liệu đã sao lưu.

3. Phục hồi dữ liệu:

Từ menu “Công cụ”, chọn chức năng “Phục hồi dữ liệu”.

Nhập vào file chứa dữ liệu đã sao lưu (đường dẫn đầy đủ). Bấm nút “Open” để thực hiện khôi phục lại toàn bộ dữ liệu đã sao lưu vào ứng dụng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO