Bài 1: Giới thiệu mã vạch 2 chiều, đảm bảo của cơ quan thuế

23/01/2019 710 lượt xem    

Bài 1: Giới thiệu mã vạch 2 chiều, đảm bảo của cơ quan thuế

Mã vạch 2 chiều :

Mã vạch 2 chiều là một kỹ thuật mã hoá thông tin thành dạng dữ liệu mà máy có thể đọc được. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật mã vạch 2 chiều là hệ thống thực hiện việc:

– Mã hoá thông tin.

– Tổ chức và in ra mã vạch.

– Cung cấp chức năng để nhận.

– Giải mã dữ liệu từ máy đọc mã vạch.

1. Bản quyền:

Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế thuộc bản quyền của Tổng cục thuế nhà nước Việt Nam.

Ứng dụng hỗ trợ kê khai được Tổng cục thuế phát miễn phí cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm hỗ trợ các đơn vị này trong quá trình kê khai thuế.

Bản quyền được pháp luật nhà nước Việt Nam bảo hộ.

2.Tính tin cậy :

Tổng cục thuế Việt Nam đảm bảo chất lượng của ứng dụng hỗ trợ kê khai, mọi thông tin được kê khai và kiểm tra trong ứng dụng này đảm bảo đúng theo pháp luật quy định và được cơ quan thuế chấp nhận.

Tuy nhiên khi sử dụng nên kiểm tra cẩn thận các thông tin kê khai để đảm bảo chính xác.

3. Bạn cần in tờ khai :

Sau khi kê khai bạn cần phải in tờ khai có:

– Mã vạch 2 chiều,

– Ký tên,

– Đóng dấu

– Nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành.

Đợn vị kê khai ký tên đóng dấu thể hiện cam kết đảm bảo thông tin kê khai là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin này. Mã vạch chỉ có ý nghĩa mã hoá các thông tin kê khai trên tờ khai thành dạng có thể đọc được bằng máy.

4. Lưu trữ tờ khai :

Mặc dù dữ liệu tờ khai được lưu trong ứng dụng, nhưng cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn phải lưu trữ bản in đã được ký tên đóng dấu để phục vụ cho công tác thanh kiểm tra sau này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO