Áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab Car

11/02/2018 907 lượt xem    

Những vấn đề về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab Car cần tuân theo những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5093/TCT-TNCN, ngày 03 tháng 11 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Điểm 3.b công văn số 6625/CT-THNVDT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Về việc áp dụng chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải taxi (Grab Car) dưới hình thức hợp tác kinh doanh vận tải giữa cá nhân kinh doanh (CNKD) thông qua tổ chức (hợp tác xã, doanh nghiệp) với Công ty TNHH Grab Taxi (Công ty Grab Taxi), thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, trên cơ sở thống nhất tại cuộc họp ngày 19/10/2016 giữa đại diện của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục thuế, đại diện Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận 10 (TP HCM) và đại diện của Công ty Grab Taxi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thống nhất ý kiến xử lý nêu tại điểm 3.b công văn số 6625/CT-THNVDT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Thuế trên cơ sở thực tế kinh doanh của Công ty Grab Taxi, quy định hiện hành để hướng dẫn tổ chức (hợp tác xã, doanh nghiệp), công ty Grab Taxi khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh vận tải taxi dưới hình thức Grab Car đối với doanh thu cá nhân kinh doanh được chia theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Công ty Grab Taxi khai và nộp thuế theo quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab Car đối với phần doanh thu được chia được chia theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO