Ấn định thuế phải nộp ,thuế TTBĐ và Gia hạn thuế

12/09/2017 1385 lượt xem    

Ấn định số thuế phải nộp:

NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định số thuế phải nộp trong các trường hợp sau:

1, Không đăng ký thuế theo qui định tại Điều 22 của Luật Quản lý thuế.

2, NNT không thuộc đối tượng được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý thuế không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn quy định.

3, NNT đã nộp hồ sơ khai thuế, nhưng qua kiểm tra của cơ quan thuế thấy hồ sơ khai thuế không đầy đủ, không chính xác, đã yêu cầu khai, nộp bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng NNT không khai, nộp bổ sung, cơ quan thuế không thể căn cứ vào từng yếu tố của hồ sơ khai thuế để xác định số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế là đúng.

4, Đã hết thời hạn kiểm tra, thanh tra nhưng NNT không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế phải nộp.

5, NNT từ chối hoặc tìm cách trì hoãn để không chấp hành quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

6, Qua kiểm tra, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh NNT không hạch toán kế toán hoặc có hạch toán kế toán nhưng số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp.

7, Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

8, Qua kiểm tra hàng hoá mua vào, bán ra thấy NNT hạch toán giá trị hàng hoá mua vào, bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Ấn định thuế TTĐB

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, NNT có trách nhiệm lập hồ sơ khai, tính thuế TTĐB phải nộp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, trong một số trường hợp NNT nộp thuế TTĐB theo phương pháp kê khai vi phạm pháp luật về thuế thì bị cơ quan thuế ấn định số thuế TTĐB phải nộp. Cụ thể như sau:

Gia hạn nộp thuế

Trường hợp được gia hạn nộp thuế:

NNT được gia hạn nộp thuế, nộp phạt đối với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ nếu không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong các trường hợp sau đây:

1, Bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ làm thiệt hại vật chất và không có khả năng nộp thuế đúng hạn;

2, Di chuyển địa điểm kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà phải ngừng hoạt động hoặc giảm sản xuất, kinh doanh, tăng chi phí đầu tư ở nơi sản xuất, kinh doanh mới;

3, Do chính sách của nhà nước thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của NNT.

4, Gặp khó khăn đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

 

Doãn Quỳnh

Tạp chí Doanh nhân Calico

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO