Ấn định thuế đối với hoạt động cho thuê ki ốt không theo giá thị trường

30/01/2018 994 lượt xem    

Số: 2302/TCT-CS
V/v ấn định thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1068/CT-TTr ngày 19/4/2017 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk vướng mắc về việc ấn định thuế đối với hoạt động cho thuê ki ốt của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh chợ Buôn Ma Thuột (Công ty) với các cổ đông sáng lập của Công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm e, khoản 1, Điều 37 Luật quản lý thuế:

Quy định người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây:

“e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa; DV không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”.

Tại khoản 4, Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về căn cứ ấn định thuế.

Căn cứ quy định trên, trường hợp qua thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk có cơ sở xác định giá cho thuê kiốt giữa Công ty với các cổ đông sáng lập không theo giá thị trường thì Cục Thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp. Căn cứ ấn định thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với các hộ, cá nhân thuê kiốt của Công ty sau đó cho thuê lại thì đề nghị Cục Thuế rà soát lại việc kê khai, nộp thuế của các hộ, cá nhân theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO