6 thay đổi quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2020

10/12/2020 524 lượt xem    

Mới đây Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 ngày 17/06/2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Việc sửa đổi Luật doanh nghiệp được cho là phù hợp với xu hướng hiện hành, cần thiết và cấp bách để đáp ứng được môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Và trong video này chúng tôi sẽ tổng hợp 06 thay đổi quan trọng của Luật này.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO