Xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam

19/01/2018 869 lượt xem    

Nhiều doanh nghiệp có thắc mắc về việc xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam và thuế nhà thầu đối với hoạt động đặt phòng trực tuyến thông qua các Công ty có trụ sở tại nước ngoài kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam. Theo hình thức trực tuyến không đáp ứng điều kiện nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam theo Công văn số 2978/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 06/07/2017 v/v chính sách thuế.

1. Về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài.

Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 848/BTC-TCT ngày 18/1/2017 của Bộ Tài chính.

2. Về việc xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về lập hóa đơn.

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định về ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ.

Căn cứ điểm d, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ khoản 1, Điều 15 Thông tư hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ Điều 6 Thông tư hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Công văn số 32180/CT-TTHT ngày 19/5/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về việc xuất hóa đơn của các Cơ sở lưu trú ở Việt Nam (như khách sạn, nhà nghỉ) và thuế nhà thầu đối với hoạt động đặt phòng trực tuyến thông qua các Công ty có trụ sở tại nước ngoài (NTNN) kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trc tuyến không đáp ứng điều kiện nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên cơ sở kê khai doanh thu chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, do khách hàng là người trực tiếp sử dụng dịch vụ phòng của các Cơ sở lưu trú, NTNN chỉ là đơn vị trung gian môi giới đặt phòng hưởng hoa hồng nên Cơ sở lưu trú có trách nhiệm lập hóa đơn giao cho khách hàng theo giá bán đã bao gồm cả tiền hoa hồng phải trả cho NTNN. Cơ sở lưu trú được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản tiền hoa hồng trả cho NTNN và được khấu trừ s thuế GTGT nộp hộ NTNN theo quy định hiện hành.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO