Xuất hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

24/03/2018 1221 lượt xem    

Hướng dẫn về việc xuất hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Căn cứ vào công văn 1158/TCT-CS ngày 03/04/2015

Tổng cục Thuế dự kiến trình Bộ Tài chính công văn hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn, chứng từ khi thanh toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội của các đơn vị theo nội dung như sau:

– Trường hợp đơn vị đang thu viện phí thì sử dụng biên lai thu phí, lệ phí khi thanh toán kinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH.

– Trường hợp đơn vị xuất hóa đơn theo giá dịch vụ thì xuất hóa đơn khi thanh toán kinh phí KCB BHYT với cơ quan BHXH.

– Trường hợp đơn vị vừa thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo mức phí quy định tại Danh mục phí, lệ phí vừa cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh thu theo giá dịch vụ (theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP) thì có thể lựa chọn xuất biên lai hoặc hóa đơn khi thanh toán KCB BHYT với cơ quan BHXH.

– Đối với đơn vị khác khác: Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc tỉnh, Phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Bộ đội Biên Phòng… , các đơn vị sự nghiệp (không phải là doanh nghiệp, không có chức năng kinh doanh dịch vụ y tế) có ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội thì khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội, đơn vị sử dụng phiếu thu, phiếu chi kèm theo các chứng từ thanh toán khác có liên quan đến hoạt động thuê gói khám chữa bệnh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế nêu vướng mắc liên quan đến việc xuất hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế xin trao đổi với quý đơn vị như sau:

Đề nghị quý cơ quan cho ý kiến tham gia vào nội dung nêu trên để Tổng cục Thuế kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn Cục Thuế và các đơn vị có liên quan thực hiện. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Tổng cục Thuế – số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 10 tháng 4 năm 2015 đồng thời gửi vào hòm thư điện tử Email: ntthanv6@gdt.gov.vn hoặc Email: nttmai@gdt.gov.vn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO