Xử phạt vi phạm hành chính về thuế với Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ  

10/03/2018 563 lượt xem    

Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ không thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế kỳ kê khai tháng 06/2014 thì thực hiện xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty phải tuân theo quy định gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1174/TCT-KK, ngày 3 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại điểm a, điểm c.5 Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơquan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh:

c) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

– Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho Bạc Nhà nước ký xác nhận trên Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày người nộp thuế kê khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế đã hoàn sai hoặc tính tiền chậm nộp không đúng quy định, cơ quan thuế sẽ tính tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế”.

Căn cứ điểm b Khoản 1, Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

“b) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này nhưng khi bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, người vi phạm đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính thuế hoặc cơ quan thuế lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế”.

2, Mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này là 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số thuế được miễn, giảm cao hơn so với quy định của pháp luật thuế “.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 247/CT-TTr ngày 03/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre báo cáo về việc thanh tra sau hoàn thuế đối với Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết:

Căn cứ các hướng dẫn trên và theo hồ sơ thanh tra của Cục Thuế tỉnh Bến Tre thì:

Đoàn thanh tra Cục Thuế thực hiện công bố quyết định thanh tra ngày 27/01/2015, trong khi ngày 21/01/2015 Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ thực hiện tự khắc phục hậu quả nộp số tiền thuế GTGT đã hoàn và số tiền chậm nộp. Tuy nhiên, Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ không thực hiện kê khai bổ sung tờ khai thuế kỳ kê khai tháng 06/2014 (kỳ kê khai có đề nghị hoàn thuế) theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Do vậy, Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ vi phạm quy định tại điểm 1 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre thực hiện xử phạt hành vi vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty TNHH dừa định Phú Mỹ đúng theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO