Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

09/02/2018 637 lượt xem    

Nếu làm mất, cháy, hỏng hóa đơn hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ thì sẽ bị xử phạt hành chính ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Công văn số 4270/TCT-CS ngày 16 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định:

                “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ,…”

– Tại điểm b, khoản 4, Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

                “4. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán…

b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 404/CT-KTT1 ngày 06/04/2016 và công văn số 1611/CT-KTT1 ngày 12/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Sơn La tại công văn số 404/CT-KTT1 ngày 06/04/2016 nêu trên.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO