Xử phạt vi phạm hành chính đối với hóa đơn

29/03/2018 676 lượt xem    

 Hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính với hóa đơn.

Căn cứ vào công văn 1954/TCT-CS ngày 21/05/2015

Tại điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 21 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

BTC hướng dẫn xử lý hóa đơn trong các trường hợp không tiếp tục sử dụng như sau:

Tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với Cơ quan thuế (CQT) hoá đơn không tiếp tục sử dụng trong trường hợp:

Hoá đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này.

CQT quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

Hoá đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với CQT thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

Tại khoản 1 Điều 24 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014

BTC xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn như sau:

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập

– Chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với CQT quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

(mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)

-Nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Điểm a khoản 4 Điều 11 TT 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014

BTC hướng dẫn phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn như sau:

Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các trường hợp:

-Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập,

-Hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn,

-Khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

-Mất, cháy, hỏng hoá đơn, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

(trừ liên giao cho khách hàng)

-Người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách) khi CQT chưa ban hành quyết định xử phạt thì không bị phạt tiền.

-Người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ thì người bán bị phạt cảnh cáo.

(người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ)

-Cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho CQT. CQT đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

-Mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

Tại điểm 2.a Điều 13 TT 10/2014/TT-BTC hướng dẫn phạt đối với hành vi chậm lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hoá đơn) cho cơ quan thuế:

Với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi CQT, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

-Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo,

-Báo cáo gửi cơ quan thuế.

(trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định).

Trả lời công văn số 299/CT-KTNB ngày 10/12/2014 của Cục Thuế TP Cần Thơ về việc xử phạt hóa đơn vi phạm. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Theo trình bày của Cục Thuế TP Cần Thơ, ngày 22/09/2014 như sau:

  • Nhân viên đang in hóa đơn cho khách hàng thì bị kẹt máy in.
  • Khi rút ra khỏi máy in, hóa đơn đã rách cả 03 liên nên nhân viên bỏ hóa đơn này vào sọt rác.
  • Đồng thời lấy số hóa đơn kế tiếp in cho khách.
  • Đơn vị đã tổ chức tìm lại  hóa đơn tại thùng rác nhưng không tìm thấy.
  • Ngày 30/09/2014, đơn vị lập báo cáo mất hóa đơn gửi cơ quan thuế.

-Căn cứ hướng dẫn trên, CN CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận – CN Cần Thơ bị phạt như sau:

  • Cảnh cáo đối với hành vi làm mất các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ. (CN đã lập hoá đơn khác thay thế  cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ).
  • Phạt cảnh cáo với hành vi chậm nộp báo cáo về việc mất hóa đơn.

-CQT quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn đã mất trong trường hợp trên theo quy định.

-CN CTCP Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin về việc mất hóa đơn nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO