Xử phạt về hóa đơn với việc nộp báo cáo sử dụng hóa đơn chậm

10/03/2018 663 lượt xem    

Trường hợp nộp báo cáo sử dụng hóa đơn chậm từ 6 đến 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định nhưng không có tình tiết giảm nhẹ thì có đủ căn cứ để xử phạt tiền? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1211/TCT-CS, ngày 06 tháng 04 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí và hóa đơn:

“Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1, Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị phạt tiền.

2, Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từngày hết thời hạn theo quy định… ”

Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, có ghi: “Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóađơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợpnộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóađơn, từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từngày hết thời hạn theo quy định”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 10592/CT-PC ngày 04/12/2014 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về xử phạt về hóa đơn. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh được biết:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp nộp báo cáo sử dụng hóa đơn chậm từ 6 đến 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định nhưng không có tình tiết giảm nhẹ thì không có căn cứ xử phạt tiền mà áp dụng xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO