Xử lý vi phạm với trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết

29/01/2018 722 lượt xem    

Công văn số: 614/TCT-CS
Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hà Nội;
– Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect.
(Địa chỉ: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 365/2015/VNDS-KT ngày 25/12/2015 của Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect về xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa niêm yết. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế thì hành vi VPPL về thuế của người nộp thuế bao gồm:

“3. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn”.

– Tại Khoản 2 Điều 109 Luật quản lý thuế quy định thẩm quyền xử phạt VPPL về thuế:

“2. Đối với hành vi quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế; Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế”.

– Tại Thông tư số 11/2000/TT-BTC ngày 01/02/2000 của BTC:

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với công ty chứng khoán cổ phần và TNHH.

– Tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của BTC:

Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các Khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho; tổn thất các Khoản đầu tư tài chính; nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa; công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

– Tại Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của BTC về thuế TNDN:

Quy định doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN Khoản trích lập dự phòng giảm giá CK trừ những Khoản trích lập dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

– Tại Điều 7 Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ hướng dẫn về dự phòng giảm giá chứng khoán.

Căn cứ quy định nêu trên, tại thời Điểm năm 2013,

Do quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về việc trích lập dự phòng giảm giá CK chưa niêm yết (OTC) của công ty CK tại thời Điểm này (Thông tư 228/2009/TT-BTC; Thông tư 100/2004/TT-BTC; Thông tư 11/2000/TT-BTC) chưa cụ thể nên công ty chứng khoán đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá CK OTC dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, công ty đã nộp đầy đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN thì công ty không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC.

Từ năm 2014, việc trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán OTC được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty CK, công ty quản lý quỹ.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO