Xử lý thay đổi thông tin đơn vị trên hóa đơn tự in đã thông báo phát hành

19/03/2018 743 lượt xem    

Trường hợp Chi nhánh Viettel Yên Bái – Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên mới là Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội, thì Chi nhanh trên phải đảm bảo đáp ứng được những tiêu chí gì để được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in đã đăng ký phát hành khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5371/TCT-DNL, ngày 14 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hóa đơn,…

… Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này”.

Tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC nêu trên quy định:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu…”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 3158/CHHVN-TC ngày 17/11/2015 của Cục thuế tỉnh Yên Bái nêu vướng mắc về việc xử lý thay đổi thông tin đơn vị trên hóa đơn tự in đã thông báo phát hành của Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân Đội. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Yên Bái được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Chi nhánh Viettel Yên Bái – Tập đoàn Viễn thông Quân đội sử dụng hóa đơn tự in đã gửi Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế theo quy định, khi thực hiện đăng ký lại doanh nghiệp theo tên mới là Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội, doanh nghiệp đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu TB04/AC) kèm theo hóa đơn mẫu theo thông tin mới và đã điều chỉnh thông tin tại phần mềm tự in hóa đơn đảm bảo hóa đơn được in ra đúng tên theo đăng ký mới thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in đã đăng ký phát hành khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Viettel Yên Bái – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội thực hiện báo cáo sử dụng hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO