Xử lí một số khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tổng hợp lên báo cáo chưa theo đúng mã chương

09/03/2018 708 lượt xem    

Công văn 312/TCT-KK

V/v rà soát các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Bài viết sau sẽ hướng dẫn xử lí một số khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tổng hợp lên báo cáo chưa theo đúng mã chương căn cứ vào công văn 312/TCT-KK ngày 27/01/2015

Tại Điểm 1, Điều 12, Chương II Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản quy định:

Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp 70% cho ngân sách trung ương, 30% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Trung ương cấp; 100% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.”

Thời gian qua, Tổng cục Thuế đã rà soát, tổng hợp khoản thu từ “thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản”. Tuy nhiên, khi rà soát số liệu (do Kho bạc Nhà nước cung cấp), Tổng cục Thuế phát hiện có một số khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tổng hợp lên báo cáo chưa theo đúng mã chương.

Ngày 11/12/2014, Kho bạc Nhà nước đã có tờ trình Bộ số 394/TTr-KBNN về việc xử lý vướng mắc trong việc hạch toán và điều tiết một số khoản thu phạt, tịch thu; phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại Điểm 3 của Tờ trình, Kho bạc Nhà nước đã trình Bộ phương án xử lý hạch toán khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đã có ý kiến thống nhất của Vụ NSNN) như sau:

(1) Đối với trường hợp giấy phép do Trung ương cấp (Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là đơn vị thực hiện cấp phép), khi đơn vị được Tổng cục Địa chất và Khoáng sản cấp giấy phép và nộp tiền vào NSNN, sẽ được hạch toán theo mã Chương 026 – Bộ Tài nguyên và Môi trường (mã Chương trung ương), thực hiện điều tiết NSTW 70%, NSĐP 30%.

(2) Đối với trường hợp giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp (Giao Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện) khi đơn vị được Sở Tài nguyên và môi trường thực hiện cấp phép và nộp tiền vào NSNN, sẽ được hạch toán theo mã Chương 426 – Sở Tài nguyên và Môi trường (mã Chương địa phương), thực hiện điều tiết NSĐP 100%.

Căn cứ các nội dung nêu trên:

Đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố theo dõi, rà soát và phối hợp với KBNN đồng cấp để hạch toán các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng mã chương theo quy định. Khi phát hiện sai sót, cơ quan Thuế lập “Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN” theo mẫu C1-07/NS (Ban hành kèm theo quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính) gửi KBNN đồng cấp để điều chỉnh. Đối với các khoản thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nộp trong năm 2014 đã hạch toán sai mã chương, cơ quan thuế lập văn bản đề nghị KBNN đồng cấp điều chỉnh trước ngày 31/01/2015.

Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, hướng dẫn người nộp thuế và các đơn vị hạch toán theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc báo cáo kịp thời về Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai & Kế toán thuế) để được hướng dẫn.

Chúc các bạn thành công.

  • Mọi chi tiết xin liên hệ:
  • ® Hãng kiểm toán Calico
  •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO