Xử lí đối với trường hợp xuất hóa đơn thuế GTGT khi chuyển giao tài sản

29/01/2018 811 lượt xem    

Số: 1254/TCT-DNL
Chuyển giao tài sản cho công ty con

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8182/CT-TTr của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xuất hóa đơn GTGT của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi chuyển giao tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng bến số 2- Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) cho Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (gọi tắt là Cảng Cam Ranh). Về vấn đề này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Tài sản cố định đang sử dụng; đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa:

  • CSKD và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn
  • Các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn

Phục vụ cho hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa; dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT.

Căn cứ vào quy định trên,

Trường hợp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam khi chuyển giao tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng bến số 2-Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) cho Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh là công ty con do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ (nay là Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh) theo hình thức tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu tại Cảng Cam Ranh và ghi tăng giá trị nợ phải trả do nhận nợ từ công ty mẹ bàn giao đối với nguồn vốn vay thì Tổng công ty Hàng hải Việt Nam không phải lập hóa đơn và kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trường hợp Cục thuế TP Hà Nội đã hướng dẫn Tổng Công ty Hàng hải VN xuất hóa đơn; kê khai, nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% khi chuyển giao tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng bến số 2-Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1) cho Cảng Cam Ranh tại công văn số 8193/CT-HTr ngày 04/3/2015 thì Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn đơn vị điều chỉnh lại theo đúng quy định.

Cảng Cam Ranh đã thực hiện hoàn thuế GTGT đối với thuế GTGT đầu vào của tài sản nhận bàn giao từ dự án này theo Quyết định hoàn thuế số 405/QĐ-CT ngày 25/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thực hiện thu hồi số thuế GTGT đã hoàn tương ứng với số thuế GTGT theo hóa đơn nhận tài sản bàn giao dự án từ Công ty mẹ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO