Xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

17/01/2018 842 lượt xem    

Tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất; kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như; máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc; tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế, do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.

Công văn 3499/TCT-DNL của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 08/06-2017-TT ngày 8/6/2017; công văn số 20/07-2017-TT ngày 20/7/2017 của Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An (Công ty) về việc vướng mắc xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Về nội dung này, sau khi báo cáo và thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nếu không nằm trong danh mục các điều kiện để được gia hạn thời gian nộp thuế thì DN không được gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An gặp khó khăn do tuyến đường đi lại không thuận lợi gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh thì không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế quy định tại Khoản 1 Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính. Vì vậy, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An không được áp dụng gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về thuế trong trường hợp này.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO