Xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (CQKTKS)

30/01/2018 881 lượt xem    

Số: 2385/TCT-DNL
V/v gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số được 2760/UBND-KT ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc doanh nghiệp xin gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (CQKTKS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế như sau:

“a) Bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến SXKD do gặp thiên tai; hỏa hoạn; tai nạn bất ngờ.

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: máy móc, thiết bị; phương tiện; vật tư, hàng hóa; nhà xưởng, trụ sở làm việc; tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

Tai nạn bất ngờ là việc không may xảy ra đột ngột ngoài ý muốn của người nộp thuế; do tác nhân bên ngoài gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD của người nộp thuế; không phải do nguyên nhân từ hành vi vi phạm pháp luật. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.

Danh mục về bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật.

d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An gặp khó khăn do tuyến đường đi lại không thuận lợi gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

Thì không thuộc các trường hợp khó khăn được gia hạn nộp thuế quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Vì vậy, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An không áp dụng gia hạn nộp tiền CQKTKS theo QĐPL về thuế trong trường hợp này.

Mặt khác, tại công văn số 4769/VPCP-KTN ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các kiến nghị về gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của doanh nghiệp khai thác gặp khó khăn, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và đề xuất cụ thể các trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để gửi Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk và Công ty TNHH Khoáng sản. Thiên An thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4769/VPVP-KTN ngày 15/6/2016 của Văn phòng Chính phủ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk biết và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO