Xác định ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh thép Chu Lai – Trường Hải

06/03/2018 619 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh thép Chu Lai – Trường Hải căn cứ vào công văn 151/TCT-CS ngày 15/01/2015

Tại tiết d, điểm 2.2, mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ trường hợp sau:

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6952/CT-TTr ngày 19/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp của Công ty TNHH MTV Sản xuất và Kinh doanh thép Chu Lai – Trường Hải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu tại công văn số 6952/CT-TTr ngày 19/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam thì Công ty Thép Chu Lai – Trường Hải mới thành lập từ dự án đầu tư mà người đại diện theo pháp luật, người có số vốn góp cao nhất (ông Trần Bá Dương) đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, người có số vốn góp cao nhất trong Công ty cổ phần ô tô Trường Hải đang hoạt động.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam căn cứ quy định nêu trên, kiểm tra và xác định cụ thể, trường hợp nếu ông Trần Bá Dương là người đại diện theo pháp luật và là thành viên góp vốn tại Công ty TNHH MTV sản xuất và kinh doanh Thép Chu Lai – Trường Hải, đồng thời là người đại diện theo pháp luật và là người có số vốn góp cao nhất tại Công ty CP ô tô Trường Hải thì thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại tiết d, điểm 2.2, mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên, Công ty TNHH MTV sản xuất và kinh doanh Thép Chu Lai – Trường Hải không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định nêu trên.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO