Xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án của Công ty  

06/03/2018 593 lượt xem    

Từ năm 2015, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án của Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại những quy định luật pháp và thông tư gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 889/TCT-CS, ngày 16 tháng 03 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Công văn số 4225/TCT-CS ngày 30/9/2014 trả lời Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên,

Công văn số 5723/TCT-CS ngày 19/12/2014 trả lời Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ là phù hợp với quy định của pháp luật.

Từ năm 2015, việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án của Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Luật số 71/2014/QH13, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 03/CV.15 ngày 22/01/2015 và công văn số 06/CV.15 ngày 11/2/2015 của Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thủy sản Cổ Chiên được biết:

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ căn cứ vào điều kiện thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO