Xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư

24/01/2018 1052 lượt xem    

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu thì có được ưu đãi thuế TNDN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 6150/TCT-CS ngày 30 tháng 12 năm 2016, cụ thể như sau:

– Tại khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“5. Về dự án đầu tư mới:

b) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dựán đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động).

Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 17491/BTC-CST ngày 8/12/2016 của Vụ Chính sách Thuế (BTC) chuyển công văn số 020/2016/CV-PVN ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Pegas Việt Nam (Địa chỉ: Lô 13, Km, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN của dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 4241/CT-TTHT ngày 18/7/2016 và Tổng cục Thuế đã có công văn số 4742/TCT-CS ngày 13/10/2016 trả lời đối với kiến nghị của Công ty. Trường hợp Công ty có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động) thì được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án đầu tư trước khi chuyển đổi trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên, nội dung hướng dẫn tại công văn số 4241/CT-TTHTngày 18/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, công văn số 4742/TCT-CS ngày 13/10/2016 của Tổng cục Thuế và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn xác định ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO