Xác định tỷ giá tính thuế của nhà thầu nước ngoài

19/01/2018 657 lượt xem    

Xác định tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài (NTNN)

Giai đoạn trước ngày 01/01/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 200/2014/TT-BTC):

NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN.

Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 cho đến nay:

Trường hợp NTNN có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam: doanh thu bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam:

Đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Đối với giai đoạn từ ngày 04/01/2016 cho đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán.

Về lập hóa đơn GTGT:

NTNN phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng.

Đồng tiền ghi trên hóa đơn:

Người bán đồng thời ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hóa đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.”

Căn cứ quy định trên thì NTNN phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng.

Công văn 2935/TCT-CS của Tổng cục Thuế trả lời công văn số 3015/CT-TTHT ngày 12/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, công văn số683/UBND-XD ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh Yên Bái và công văn số 270/CT-KTT ngày 24/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc xác định tỷ giá tính thuế đối với Nhà thầu nước ngoài, sau khi báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nhà thầu nước ngoài phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO