Xác định thuế TNCN đối với phí đào tạo, nâng cao tay nghề lao động

15/01/2018 646 lượt xem    

Phí đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động có phải chịu thuế TNCN ?

Điểm đ.6 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định:

Trường hợp doanh nghiệp chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:

  •  Phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động
  •  Khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định

=> không tính vào thu nhập  của người lao động”.

Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thì phải xác định tính vào thuế TNCN

Trả lời công văn số 23/2016/CV/VMEC ngày 15/12/2016 của Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Thang máy Mitsubishi Việt Nam chi trả hộ tiền đào tạo để nâng cao trình độ, tay nghề phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch thì khoản chi trả hộ tiền đào tạo này không xác định tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động.

Ví dụ:

Công ty Cổ phần X cử chị Hoa đi đào tạo nghiệp vụ 3 tháng tại Trung Quốc. Điều khoản về chi phí đào tạo trong hợp đồng đào tạo. Ấn định tổng chi phí đào tạo cho toàn khóa học là 100 triệu đồng. Có đầy đủ hóa đơn hợp pháp hợp lệ. 100 triệu này không tính vào TNCN của chị Hoa.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO