Xác định thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS  

05/03/2018 646 lượt xem    

Công văn Số: 825/TCT-TNCN
V/v xác định thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 551/CT-THNVDT ngày 02/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về vướng mắc khi xác định thuế TNCN đối với hồ sơ có hợp đồng chuyển nhượng bất động sản nộp trước ngày 01/01/2015. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật số 71/2014/QH13 và sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO