Xác định số thuế tính trùng được trừ khi quyết toán thuế

06/02/2018 1221 lượt xem    

Công văn số: 2148/TCT-TNCN

Xác định số thuế TNCN tính trùng

 

Kính gửi: Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài gòn Việt Nam

Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

– Năm tính thuế thứ nhất: Khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

– Năm tính thuế thứ hai: Khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Số thuế phải nộp trong năm thứ 2 sẽ được trừ cho phần thuế đã nộp trong năm tính thuế thứ nhất tương ứng thời gian trùng với năm tính thuế thứ 2.

Số thuế tính trùng được trừ vào năm tính thuế thứ 2 được xác định như sau:

Số thuế được tính trùng được trừ

=

 Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất : 12

x

Số tháng

Ví dụ:

Ông A đến từ ngày 1/5/2010 (là ngày ghi trên hộ chiếu của ông A) và có TNCT phát sinh tại VN.

Giả sử từ 01/5/2010 đến 31/12/2010, ông A có mặt tại Việt Nam là 160 ngày; từ ngày 01/01/2011 đến 30/4/2011, ông A có mặt tại Việt Nam 30 ngày. Như vậy trong năm 2010 ông A không đủ thời gian có mặt tại Việt Nam để được xác định là cá nhân cư trú (160 ngày nhỏ hơn 183 ngày). Tuy nhiên nếu tính trong 12 tháng liên tục (từ ngày 01/5/2010 đến ngày 30/4/2011) ông A có mặt tại Việt Nam tổng cộng là 190 ngày (160 + 30), do đó ông A vẫn được xác định là cá nhân cư trú.

Năm tính thuế thứ nhất của ông A được xác định từ ngày 01/5/2010 đến hết ngày 30/4/2011, ông A phải nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 30/4/2011.

Năm tính thuế thứ hai của ông A được xác định từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2011; ông A phải nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12/2011.

Số thuế phải nộp trong năm thứ hai của ông A được trừ phần thuế đã nộp trong năm thứ nhất tương ứng với thời gian trùng với năm tính thuế thứ hai cụ thể là các tháng 1,2, 3, 4.

Số thuế tính trùng của năm 2010 được trừ vào năm tính thuế thứ 2011 của ông A, được xác định như sau:

Số thuế được tính trùng

=

Số thuế phải nộp trong năm 2010

x

4 tháng

Trả lời công văn không số ngày 18/4/2017 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài gòn Việt Nam về việc xác định số thuế tính trùng được trừ khi quyết toán thuế năm tính thuế thứ nhất và năm tính thuế thứ hai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung việc xác định số thuế tính trùng được trừ khi quyết toán thuế năm tính thuế thứ nhất và năm tính thuế thứ hai tại công văn số 9298/CT-TNCN ngày 2/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời Công ty TNHH Cảng Quốc tế Sài gòn Việt Nam là phù hợp với quy định hiện hành./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO