Xác định sản phẩm tính thuế tài nguyên

01/03/2018 705 lượt xem    

Công văn Số: 6148/TCT-CS
V/v xác định sản phẩm tính thuế tài nguyên

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.

Trả lời Công văn số 4200/CT-THNVDT ngày 10/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về:

Thuế tài nguyên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3; Điều 5 TT số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên quy định:

“3. Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra (tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu) thì sản lượng tài nguyên tính thuế được xác định như sau:

Đối với tài nguyên khai thác không bán ra mà phải qua sản xuất, chế biến mới bán ra

(tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu)

Thì sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng tài nguyên khai thác được xác định bằng cách quy đổi từ sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ để bán ra theo định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm. Định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm do NNT kê khai căn cứ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn công nghệ thiết kế để sản xuất sản phẩm đang ứng dụng, trong đó:

– Trường hợp sản phẩm bán ra là sản phẩm tài nguyên

Thì căn cứ định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm tài nguyên sản xuất bán ra.

– Trường hợp sản phẩm bán ra là sản phẩm công nghiệp

Thì căn cứ định mức sử dụng tài nguyên tính trên một đơn vị sản phẩm công nghiệp sản xuất bán ra.

Việc xác định sản phẩm bán ra sau quá trình chế biến là:

+ Sản phẩm công nghiệp

+ Không phải sản phẩm công nghiệp

Do Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện theo thẩm quyền.”

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ sở sản xuất kinh doanh khai thác đá bazan đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm mới bán ra. Để xác định sản phẩm đã qua chế biến từ đá Bazan có phải là sản phẩm công nghiệp hay không, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn đơn vị đề nghị Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành chứng nhận bằng văn bản, để làm căn cứ tính thuế tài nguyên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO