Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

21/01/2019 679 lượt xem    

Công văn số 571/TCT-TNCN

 Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1632/CT-TNCN ngày 06/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc

Xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế thu nhâp cá nhân.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ:

  • Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/7/2004 của Quốc hội;
  • Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN;
  • Điều 4 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế TNCN;
  • Công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của BTC về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN.

Căn cứ các văn bản nêu trên:

Trường hợp bà Nguyễn Thị Hà mắc bệnh nhồi máu cơ tim đã phẫu thuật động mạch vành năm 2015, từ năm 2016 trở đi tiếp tục Điều trị bệnh theo chỉ định của cơ quan y tế hoặc bác sỹ có hồ sơ chứng minh đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Hà thuộc diện người nộp thuế bị mắc bệnh hiểm nghèo và tiếp tục được xét giảm thuế TNCN.Theo công văn số 6383/BTC-TCT ngày 18/5/2015 của BTC về việc xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN cho đến khi Bộ Y tế có văn bản chính thức quy định, hướng dẫn về Danh Mục bệnh hiểm nghèo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết.

 nhồi máu cơ tim đã phẫu thuật động mạch vành

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO