Xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long

09/02/2018 641 lượt xem    

Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long có phát sinh doanh thu tiền thức ăn chăn nuôi do sản lượng cá thu hoạch thực tế ít hơn tổng sản lượng cá phải thu hồi đã được quy định trong hợp đồng nuôi gia công cá thì khi nhân tiền công, Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long theo hướng dẫn tại Công văn số 4267/TCT-CS ngày 16 tháng 09 năm 2016, cụ thể như sau:

– Căn cứ Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng chịu thuế GTGT:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

            “Đối tượng chịu thuế GTGT (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

– Căn cứ Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5%:

            “3. Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác theo quy định của pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi, bao gồm các loại đã qua chế biến hoặc chưa chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm và các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm và vật nuôi.

– Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

  1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

“Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

a) Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

  1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

“Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

a) Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.

b) Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

c) Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1169/CT-TTr ngày 03/6/2016 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên, theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số1169/CT-TTr ngày 03/6/2016: từ năm 2012 đến năm 2014, Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long có phát sinh doanh thu tiền thức ăn chăn nuôi do sản lượng cá thu hoạch thực tế ít hơn tổng sản lượng cá phải thu hồi đã được quy định trong hợp đồng nuôi gia công cá thì khi nhận tiền Công ty TNHH MTV Chế biến thủy sản Hoàng Long phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO