Xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

29/01/2018 841 lượt xem    

Số: 1706/TCT-CS
Xác định chi phí được trừ và xử lí vi phạm về thuế


Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 17/16/CV-GBS ngày 01/03/2016 về việc hướng dẫn áp dụng chính sách thuế của Công ty cổ phần GBS (Địa chỉ: Tầng 5, Số 14 Pháo Đài Láng – p. Láng Thượng – Q. Đống Đa — Hà Nội). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần GBS được biết:

1.Về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

– Tại Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

 1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 3. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 4. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.27. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế.”

– Tại Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
 2. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  c)             Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

…”

Ngày 09/3/2010, Tổng cục Thuế đã có công văn số 724/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Đề nghị Công ty cổ phần GBS căn cứ hướng dẫn nêu trên, hướng dẫn tại công văn số 724/TCT-CS và thực tế phát sinh tại doanh nghiệp để thực hiện theo quy định.

2. Về việc kiến nghị giải quyết quyết định kiểm tra thuế:

Ngày 18/2/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 613/TCT-CS ngày 18/2/2016 gửi Công ty cổ phần GBS về chính sách thuế TNDN, trong đó hướng dẫn trường hợp Công ty cổ phần GBS cho rằng Quyết định về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với Công ty chưa phù hợp quy định của pháp luật và tình hình thực tế Công ty thì Công ty thực hiện trình tự, thủ tục khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO