Vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT

16/03/2018 516 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT căn cứ vào công văn 2062/TCT-KK ngày 27/05/2015

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế GTGT:

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối vớihoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Ví dụ:

– Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng với Công ty B chỉ để thực hiện tư vấn, khảo sát, thiết kế công trình được xây dựng tại Sơn La mà Công ty B là chủ đầu tư thì hoạt động này không phải hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh. Công ty A thực hiện khai thuế GTGT đối với hợp đồng này tại trụ sở chính tại Hà Nội, không phải thực hiện kê khai tại Sơn La.

– Công ty A có trụ sở tại Hà Nội, ký hợp đồng với Công ty C để thực hiện công trình được xây dựng (trong đó có bao gồm cả hoạt động khảo sát, thiết kế) tại Sơn La mà Công ty C là chủ đầu tư thì Công ty A thực hiện khai thuế GTGTxây dựng vãng lai đối với hợp đồng này tại Sơn La.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2015/CV-FVN ngày 19/1/2015 của Công ty TNHH FoneN Việt Nam vướng mắc về việc kê khai thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH FoneN Việt Nam có trụ sở tại TP.Hồ Chí Minh (là nhà thầu phụ) ký hợp đồng với nhà thầu là Công ty Shimizu Corporation – Thầu xây dựng mở rộng dự án Ajinomoto VN VNE7 KCN Biên Hòa 1 về việc cung cấp dịch vụ thi công mài nền và chống thấm cho nhà máy Ajinomoto tại tỉnh Đồng Nai thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng tại Cục Thuế tính Đồng Nai theo quy định.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO