Vướng mắc về hóa đơn và xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

22/03/2018 658 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 5029/CT-HCQTTVAC ngày 28/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng nêu vướng mắc về hóa đơn trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Bài viết dưới đây sẽ giúp giải đáp cụ thể các vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 332/TCT-CS, ngày 28 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”.

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.”

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, kể cả trong trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Khoản 2, khoản 3 Điều 13 Thông tư số 10/2014/TT-BTC đã hướng dẫn rõ xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn đối với các trường hợp nộp chậm hoặc không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO