Vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân

09/02/2018 629 lượt xem    

Trường hợp Văn phòng đại diện chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân theo Công văn Số: 3984/TCT-TNCN ngày 31 tháng 8 năm 2016 V/v chính sách thuế TNCN

Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: … đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức: …

đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.”

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư của bà Hoàng Oanh thông qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính phản ánh vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Văn phòng đại diện chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động và khoản chi hỗ trợ này có hóa đơn hợp pháp, hợp lệ theo quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Đối với phần hỗ trợ vượt mức chi phí đào tạo thực tế phát sinh thì Văn phòng phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO