VƯỚNG MẮC TRONG QUY ĐỊNH HỦY HÓA ĐƠN

12/01/2021 505 lượt xem    

Công văn số 13/CT-TTHT, TP. HCM ngày 02/01/2020
V/v: Chính sách thuế

Trả lời văn thư số 1260/CV-VTTP ngày 19/11/2019 của Công ty về việc xin hủy cùi vé xe buýt, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“6. Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Việc hủy hóa đơn phải được thông qua Hội đồng hủy hóa đơn. Thành phần Hội đồng và thủ tục hủy hóa đơn do Bộ Tài chính quy định.”

Căn cứ Khoản 5, 6 Điều 41 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

“5. Tài liệu kế toán phải được lưu trữ theo thời hạn sau đây:

a) Ít nhất là 05 năm đối với tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán, gồm cả chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính;

b) Ít nhất là 10 năm đối với chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, sổ kế toán và báo cáo tài chính năm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Lưu trữ vĩnh viễn đối với tài liệu kế toán có tính sử liệu; có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

  1. Chính phủ quy định cụ thể từng loại tài liệu kế toán phải lưu trữ, thời hạn lưu trữ, thời điểm tính thời hạn lưu trữ quy định tại khoản 5 Điều này, nơi lưu trữ và thủ tục tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ.”

Căn cứ Điều 16 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán như sau:

“1. Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ nếu không có chỉ định nào khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy theo quyết định của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

  1. Tài liệu kế toán lưu trữ của đơn vị kế toán nào thì đơn vị kế toán đó thực hiện tiêu hủy.
  2. Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị kế toán để lựa chọn hình thức tiêu hủy tài liệu kế toán cho phù hợp như đốt cháy, cắt, xé nhỏ hoặc hình thức tiêu hủy khác, đảm bảo tài liệu kế toán đã tiêu hủy sẽ không thể sử dụng lại các thông tin, số liệu trên đó.”

Căn cứ điểm c Khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn về hủy hóa đơn:

“c) Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.”

Căn cứ quy định trên

Trường hợp Công ty Cổ phần vận tải TP. Hồ Chí Minh hủy cùi vé xe buýt đã sử dụng thì Công ty thực hiện theo quy định của Luật Kế toán về thời hạn lưu trữ và thực hiện hủy theo quy định tại Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

  • Hãng kiểm toán Calico
  • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
  • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
  • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
  • Hotline: 0966.246.800
  • Email: calico.vn@gmail.com
  • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO