Vướng mắc triển khai HĐĐT theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC

16/03/2018 1041 lượt xem    

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 458/2015/CV-OCB ngày 11/6/2015 của Ngân hàng TMCP Đông Phương (OCB) báo cáo phương án triển khai thực hiện hóa đơn điện tử và vướng mắc trong quá trình triển khai HĐĐT theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Cụ thể việc áp dụng triển khai hóa đơn điện tử trong thực tế gặp phải không ít những vường mắc về thông tin không cần thiết phải điền đầy đủ trên Hóa đơn; Các trường hợp được phép chuyển đổi HĐ ĐT ra giấy; Hướng dẫn về gửi email với khách hàng không đăng ký nhận HDDT…

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3397/TCT-DNL, ngày 21 tháng 8 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

1. Về nội dung trên HĐĐT

Tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện; hóa đơn nước; hóa đơn dịch vụ viễn thông; hóa đơn dịch vụ ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện tự in theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Tại điểm 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Trường hợp HĐĐT của OCB sử dụng cho dịch vụ ngân hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, OCB không phải nhận lại HĐĐT đã gửi cho khách hàng.

2. Về gửi HĐĐT cho người mua

OCB chuyển toàn bộ HĐĐT của khách hàng lên Website của OCB để khách hàng có thể tra cứu HĐĐT bằng cách truy cập vào Website của OCB để nhận và tải HĐĐT.

Trường hợp khách hàng là đơn vị kế toán đăng ký nhận HĐĐT qua email thì OCB thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

3. Về chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy

OCB được phép chuyển đổi HĐĐT ra giấy gửi cho khách hàng và kê khai thuế trong các trường hợp:

– Khách hàng là đơn vị kế toán cần HĐ để kê khai, khấu trừ thuế nhưng không có phương tiện nhận HĐĐT.

– Khách hàng giao dịch trực tiếp tại OCB.

Việc chuyển đổi HĐĐT phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. Khách hàng của OCB được sử dụng hóa đơn này để hạch toán và kê khai thuế theo quy định.

4. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

Đối với trường hợp HĐĐT đã lập sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì OCB lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký của người mua và người bán. OCB lập HĐĐT điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Đối với các nội dung khác nêu tại công văn số 458/2015/CV-OCB ngày 11/6/2015 của OCB, đề nghị OCB căn cứ theo quy định của Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO