Vướng mắc thuế suất thuế GTGT sản phẩm đường mạch nha

17/03/2018 905 lượt xem    

Công văn số: 3011/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc xác định thuế suất thuế GTGT cho mặt hàng sản phẩm đường mạch nha (Maltose syrup; glucose syrup; Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup).

Cụ thể nhóm mặt hàng nêu trên đang được quy định trong Luật thuế GTGT như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3011/TCT-CS, ngày 24 tháng 07 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Theo quy định tại điểm 2.8 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008; khoản 8 điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và khoản 8 điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT 5% như sau:

“8. Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn”.

– Theo quy định tại biểu thuế GTGT của các mặt hàng nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính quy định như sau:

“Nhóm 1701 – nhóm đường mía, đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn áp dụng thuế suất 5%;

Nhóm 17.02 – đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramel: được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5% và 10%, cụ thể như sau:

Mã hàng 1702.30.10 (glucoza): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%;

Mã hàng 1702.30.20 (xiro glucoza): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%;

Mã hàng 1702.40.00 (xiro glucoza chứa hàm lượng fructoza ít nhất là 20% nhưng dưới 50% tính theo trọng lượng thể khô, trừ đường nghịch chuyển): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%;

Nhóm hàng 1702.90 – loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô thì:

Mã hàng 1702.90.91 (xiro): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%;

Mã hàng 1702.90.99 (riêng xiro đường thuộc nhóm 17.02): áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

…”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2508/CT-TTHT ngày 19/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và công văn số 01/VPMW của Công ty TNHH Miwon Việt Nam tại Tây Ninh nêu vướng mắc về thuế suất thuế GTGT mặt hàng sản phẩm đường mạch nha (Maltose syrup, glucose syrup, Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết:

Vậy nhóm mặt hàng: Maltose syrup; glucose syrup; Malto Dextrin syrup và đường nha Iso Malto Oligo syrup được xếp vào nhóm mặt hàng đường hay nhóm mặt hàng xirô?

Vì vậy, để có căn cứ áp dụng chính sách thuế; Tổng cục Thuế kính đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về các sản phẩm nêu trên.

Ý kiến tham gia bằng văn bản xin gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Chính sách) – 18 Tam Trinh, Hà Nội trước ngày 4/8/2015 để Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn chung.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO