VPHC về phí BVMT đối với khai thác tài nguyên khoáng sản

14/01/2019 1442 lượt xem    

Công văn số 3661/TCT-PC

V/v xử phạt VPHC về phí BVMT đối với khai thác tài nguyên, khoáng sản

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Yên Bái

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2416/CT-TTr ngày 09/7/2018 của Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc xử phạt vi phạm hành chính về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác tài nguyên, khoáng sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1327/TCT-PC ngày 16/4/2018 của Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa trong đó có nội dung như sau:

“2. Từ ngày Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành thì hành vi vi phạm hành chính về phí bảo vệ môi trường bị xử phạt theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP) và Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP nêu trên.” (Công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và tham khảo thực hiện.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO