Ủy quyền quyết toán và thủ tục hoàn thuế TNCN với cá nhân không cư trú

22/01/2019 1083 lượt xem    

Công văn số 276/TCT-TNCN

Hoàn thuế TNCN của Nhà thầu Maximont

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
– Công ty CN, Lắp ráp và dịch vụ TNHH Maximont – Thầu lắp đặt hộp lạnh cho Tàu 1 và Tàu 2 Dự án Khu Liên Hiệp Gang thép Formosa
(Địa chỉ: Phòng 14.01, Lầu 14 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được:

– Công văn số 1489/CT-TNCN ngày 16/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

– Công văn số 02-T11/2017 ngày 09/11/2017 của Công ty CN, Lắp ráp và dịch vụ TNHH Maximont – Thầu lắp đặt hộp lạnh cho Tàu 1 và Tàu 2 Dự án Khu Liên Hiệp Gang thép Formosa (sau đây gọi là “nhà thầu Maximont”) về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân nộp thừa.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc khôi phục mã số thuế

Ngày 24/10/2017 Tổng cục Thuế ban hành công văn 4916/TCT-DNL  gửi

– Cục Thuế tỉnh Thái Bình

– Công ty xăng dầu Quân đội khu vực I

hướng dẫn về việc khôi phục mã số thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thực hiện khôi phục MST cho nhà thầu Maximont theo hướng dẫn tại công văn trên.

2. Về việc Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại điểm c Khoản 1 và tiết d.1 điểm d Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức, cá nhân trả thu nhập khai quyết toán thuế và ủy quyền quyết toán;

Tại điểm a Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chứng từ khấu trừ thuế;

Tại tiết a.4 điểm a Khoản 3, Điều 21, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của BTC:

– Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp, người lao động là cá nhân cư trú có nhu cầu ủy quyền cho Nhà thầu Maximont quyết toán thuế thay:

– Nếu có cam kết của cá nhân có một nguồn thu nhập trong năm

– Thực tế đang làm việc tại Nhà thầu Maximont vào thời điểm ủy quyền quyết toán

thì cá nhân này được ủy quyền cho nhà thầu Maximont quyết toán thuế thay theo quy định.

Căn cứ vào hồ sơ do Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp:

Nhà thầu Maximont đã nhận ủy quyền quyết toán của cá nhân NLĐ nước ngoài để quyết toán thay. Nhưng vẫn cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là chưa đúng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Do đó, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà thầu Maximont phải thu hồi chứng từ khấu trừ đã cấp cho các cá nhân cư trú có ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Khi nhà thầu Maximont thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN thì phải xuất trình cho Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh:

– Chứng từ khấu trừ thuế (bản gốc)

– Bản cam kết thanh toán tiền thuế được hoàn của từng cá nhân cư trú.

3. Về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân

Tại Khoản 2 Điều 33 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

– Hướng dẫn xử lý số tiền thuế, chậm nộp, phạt nộp thừa;

Tại Điều 22 TT số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC;

Tại Khoản 1, 2, 3 Điều 28 TT số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế TNCN;

Tại Điều 53 và Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

– Hướng dẫn hoàn thuế TNCN và các khoản thuế, phí khác;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên:

– Nhà thầu Maxi khấu trừ thừa thuế TNCN của NLĐ (cá nhân cư trú và không cư trú)

– Nhà thầu Maxi đã nộp vào NSNN

thì được hoàn thuế thuế TNCN nộp thừa theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhà thầu Maxi đã cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các cá nhân không cư trú theo số thuế TNCN đã khấu trừ thừa

Khi thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân:

– Nhà thầu phải thu hồi chứng từ khấu trừ đã cấp cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN

– Xuất trình cho Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chứng từ khấu trừ (BG), bản cam kết thanh toán tiền thuế được hoàn của từng CN không cư trú.

Trường hợp nhà thầu Maximont không thu hồi chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân không cư trú:

– Nhà thầu Maximont không thực hiện hoàn thuế nộp thừa đối với các cá nhân không cư trú đó;

– Khi cá nhân không cư trú có nhu cầu hoàn thuế TNCN nộp thừa thì thủ tục hoàn thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế

theo hướng dẫn tại Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và nhà thầu Maximont được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO