Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp

26/01/2018 755 lượt xem    

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp nên áp dụng mức ưu đãi nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 957/TCT-CS ngày 17 tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau: 

– Tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 (sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật thuế TNDN năm 2008) quy định: 

“4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất”.

Trả lời công văn số FC122016 ngày 30/12/2016 của Công ty TNHH Nestle Việt Nam (Địa chỉ: Empress Tower, Lầu 5, 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh) về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp có thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 3091/BTC-TCT ngày 8/3/2017 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ công văn số 3091/BTC-TCT ngày 8/3/2017 của Bộ Tài chính nêu trên, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp xác định mức ưu đãi thuế TNDN cho phù hợp với điều kiện thực tế đáp ứng của doanh nghiệp và quy định của pháp luật về thuế TNDN./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO