Ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH công nghiệp cao su An Cố

09/02/2018 578 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH công nghiệp cao su An Cố theo hướng dẫn tại Công văn số 5349/TCT-CS ngày 18 tháng 11 năm 2016, cụ thể như sau:

– Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

                “5. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyn sản xuấtmới, mở rộng quy mô, đi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sảnxuất thì phn thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

                 Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phn thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyn sang áp dụng thuế suất 25% .”

– Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

                “2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tưhoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 – năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dn thi hành thì:

                Được hưởng ưu đãi thuế đi với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật s 32/2013/QH13, Luật s 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4312/CT-TTr ngày 5/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH công nghiệp cao su An Cố. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp năm 2013, Công ty có hoạt động đầu tư mở rộng nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và đưa vào hoạt động sản xuất, phát sinh doanh thu trong năm 2013 thì Công ty không được hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng.

Tính đến kỳ tính thuế năm 2014, nếu dự án đầu tư mở rộng này đáp ứng ứng điều kiện ưu đãi thuế(lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ tình hình thực tế hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty và đối chiếu với Giấy chứng nhận đầu tư các lần điều chỉnh của Công ty để hướng dẫn Công ty thực hiện theo đúng quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO