Ưu đãi thuế TNDN áp dụng trong Khu công nghiệp

08/03/2018 759 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp những vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN áp dụng trong Khu công nghiệp. (Căn cứ vào công văn 206/BTC-TCT ngày 07/01/2015).

Tại Điều 9 Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Cụ thể như sau:

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đăng ký lại:

1. Doanh nghiệp đăng ký lại kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán; hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại.

2. Doanh nghiệp đăng ký lại có các quyền sau đây:

a) Được hoạt động theo nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư;

b) Được giữ lại tên của doanh nghiệp, con dấu, tài khoản, mã số thuế đã đăng ký;

c) Có các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

3. Doanh nghiệp đăng ký lại có nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1438/SY-14 ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH dệt SY về việc xem xét các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng trong Khu công nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu tại công văn số 1438/SY-14 ngày 15/11/2014 của Công ty TNHH dệt SY và công văn số 7181/CT-TTHT ngày 15/8/2014 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai. Cụ thể:

Trước khi đăng ký lại Công ty được thành lập theo Giấy phép đầu tư (GPĐT) số 679/GP ngày 23/9/1993 với thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm (đến hết ngày 23/9/2013), được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% suốt thời gian hoạt động của dự án. Tuy nhiên, khi đăng ký lại theo quy định tại Nghị định 101/2006/NĐ-CP nêu trên thì Công ty đã gia hạn thời hạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm (tăng thêm 30 năm so với GPĐT ban đầu).

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 101/2006/NĐ-CP nêu trên:

Khi doanh nghiệp đăng ký lại được kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước khi đăng ký lại, như vậy Công ty được kế thừa quyền lợi về thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% suốt thời gian hoạt động của dự án chỉ là 20 năm (đến hết ngày 23/9/2013 như GPĐT ban đầu).

– Mặt khác tại điểm a khoản 7 Điều 2 Giấy chứng nhận đầu tư số 472043000051 chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 09/1/2007 cũng đã quy định rõ:

“a) Thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm bằng 15% (mười lăm phần trăm) thu nhập chịu thuế được tính đến hết ngày 23 tháng 9 năm 2013; sau thời hạn trên, thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp thuế.

– Tại các văn bản quy định về thuế TNDN chỉ quy định doanh nghiệp thành lập trong trường hợp chuyển đổi; chia; tách; sáp nhập;… tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại của doanh nghiệp cũ nếu vẫn tiếp tục đáp ứng các điều kiện về ưu đãi đầu tư và không có quy định được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động so với GPĐT ban đầu.

Căn cứ theo các quy định nêu trên:

Công ty chỉ được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% áp dụng cho dự án đầu tư ban đầu theo Giấy phép đầu tư số 679/GP ngày 23/9/1993 là 20 năm kể từ ngày 23/9/1993 đến ngày 23/9/2013 và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thời gian gia hạn hoạt động của dự án từ 20 năm thành 50 năm.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO