Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

26/01/2018 604 lượt xem    

Ngày nay các chính sách Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp được nhiều doanh nghiệp quan tâm, trường hợp nào thì được miễn, giảm thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Công văn Số: 1112/TCT-CS ngày 27 tháng 3 năm 2017 V/v chính sách thuế TNDN.

Tại khoản 1 và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân quy định:

“Điều 1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa).

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế – xã hội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).

4. Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số; bất động sản; chứng khoán; tàichính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm không bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ s, bất động sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Doanh nghiệp được xếp hạng I theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước.

c) Doanh nghiệp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.

d) Tổ chức kinh tế là đơn vị sự nghiệp.”

Công văn số 11239/CT-KT3 ngày 26/12/2016 và công văn số 526/CT-KT3 ngày 16/01/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế TNDN.

Theo công văn số 526/CT-KT3, công văn số 11239/CT-KT3 nêu trên của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thì: Cục Thuế đã tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal, Đoàn kiểm tra thuế của Cục Thuế đã chấp thuận điều kiện ưu đãi giảm 30% thuế TNDN phải nộp từ khoản thu nhập khác do đánh giá lại giá trị tài sản trước khi chuyển sang cổ phần và đã được Lãnh đạo Cục thuế chấp thuận.

Trường hợp nếu Công ty cổ phần sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp Vingal có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản thì khoản thu nhập này không được hưởng ưu đãi giảm 30% thuế TNDN theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO