Thuế TNCN với thu nhập chuyển nhượng BĐS

16/01/2018 680 lượt xem    

Công văn số: 4064/TCT-TNCN

V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 52992/CT-TTHT ngày 7/8/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5, Điều 3 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản”.

Tại Khoản 1, Điều 4 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Căn cứ các quy định nêu trên: cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa anh, chị, em ruột với nhau thuộc khoản thu nhập được miễn thuế TNCN.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 52992/CT-TTHT ngày 7/8/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn của Cục Thuế chưa có đầy đủ thông tin để xác định tình trạng sở hữu bất động sản của bà Thoa. Do vậy, đề nghị Cục Thuế Hà Nội căn cứ hồ sơ cụ thể và làm việc với cơ quan chức năng trên địa bàn để xử lý theo đúng quy định và thực tế phát sinh.

Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phải căn cứ vào loại bất động sản được nhận ( do buôn bán, hay do chuyển nhượng giữa những người có mối quan hệ gia đình) để xác định có được miễn thuế hay không.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO