Công văn 9003/SYT-NVY năm 2021 về các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

05/12/2021 383 lượt xem    

ỦY
BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 9003/SYT-NVY
V/v Các bệnh viện sẵn sàng thu dung, tiếp
nhận điều trị người bệnh COVID-19 thích ứng với tình hình mới

Thành
phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

 

Kính
gửi:

– Trung tâm Hồi sức COVID-19;
– Bệnh viện công lập và ngoài công lập;
– Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID-19;
– Trung tâm Y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Căn cứ:

Chỉ thị 18/CT-UBND của UBND TP
ngày 30/9/2021 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh

Công điện 1695/CĐ-BYT ngày
25/10/2021 của Bộ Y tế về việc bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch COVID-19.

Căn cứ Tờ trình 8737/TTr-SYT
ngày 23/11/2021 của Sở Y tế về chiến lược y tế giai đoạn thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Trước tình hình
số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn còn tiếp tục gia tăng trên
trên địa bàn Thành phố, cùng với tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành khu vực
phía Nam còn diễn biến phức tạp, tình hình xuất hiện biến chủng mới Omicron
trên thế giới, và căn cứ vào các kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống
diễn tiến của dịch bệnh COVID-19 của Ngành Y tế Thành phố, Sở Y tế yêu cầu tất
cá các bệnh viện trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tái cấu
trúc và chức năng bệnh viện để thích ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19 trong
giai đoạn hiện nay.

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm tổ
chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh để phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh.

b) Ngoài ra, các bệnh viện cần rà soát, tái cấu trúc và chức
năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung, điều trị COVID-19 và các bệnh
lý thông thường khác, cụ thể như sau:

Về các khu cách ly
COVID-19 tại tất cả các bệnh viện: củng cố và chuyển đổi khu cách ly thành đơn
vị COVID-19 để sẵn sàng thu dung, điều trị người mắc COVID-19 (đảm bảo giường
bệnh có oxy, thuốc, trang thiết bị y tế…). Đảm bảo mỗi đơn vị COVID-
19 Có Số giường
tối thiểu bằng 10% tổng số giường của cả bệnh viện (chưa bao gồm số giường của
khoa/đơn vị Hồi sức COVID-19); khuyến khích các bệnh viện chuyên khoa nhi,
nhiễm và bệnh viện đa khoa hạng 1 thành lập khoa COVID-19.

– Về bố trí giường hồi sức tích cực cho các trường hợp COVID-19 nặng tại
các bệnh viện chuyên khoa nhi, nhiễm và bệnh viện đa khoa hạng 1: hình thành
đơn vị Hồi sức COVID-19 trực thuộc khoa Hồi sức tích cực chống độc để sẵn sàng
tiếp nhận điều trị người bệnh nặng, nguy kịch khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại
bệnh viện hoặc do tuyến dưới chuyển đến; khuyến khích các bệnh viện thành lập
khoa Hồi sức COVID-19.

– Về tiếp nhận điều trị người bệnh từ các bệnh viện điều trị
COVID-19 chuyển đến: bố trí buồng bệnh riêng biệt tại các khoa lâm sàng sẵn
sàng tiếp nhận người bệnh cần được điều trị tiếp các bệnh lý nền do các bệnh
viện điều trị COVID-19 chuyển đến, sau khi đã có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính;
duy trì buồng cách ly tạm tại các khoa lâm sàng dành cho các trường hợp nghi
ngờ mắc COVID-19. Việc tiếp nhận người bệnh đã qua giai đoạn mắc COVID-19 nhưng
cần được chăm sóc và điều trị các bệnh nền hoặc phục hồi chức năng sau mắc
COVID-19 là trách nhiệm của các bệnh viện, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện
tăng cường phối hợp và sẵn sàng tiếp nhận người bệnh khi nhận được yêu cầu
chuyển viện của các bệnh viện điều trị COVID-19.

Sở Y tế đề
nghị tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (không thuộc các bệnh viện
chuyển đổi
công năng hoặc bệnh viện tách đôi) khẩn trương xây dựng kế hoạch với
quy mô giường điều trị và giường hồi sức COVID-19 (nếu có) để sẵn sàng đáp ứng
yêu cầu điều trị COV
I
D-19 trong tình hình mới và gửi về sở Y tế chậm
nhất trước ngày 10/12/2021.

2. Duy trì
các bệnh viện chuyển đổi công năng và bệnh viện tách đôi chuyển tiếp nhận điều
trị COVID-19

Các bệnh viện đã chuyển đổi công năng toàn bộ để điều trị
COVID-19 bao gồm: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trưng Vương, An Bình, huyện Củ Chi
để thu dung, điều trị COVID-19 cho người mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố
tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị COVID-19

Các bệnh viện đã tách đôi (có khối nhà riêng biệt, có cổng
và lối đi riêng) để thực hiện nhiệm vụ điều trị COVID-19 bao gồm: Bệnh viện
Quân Dân y Miền Đông, Phạm Ngọc Thạch, Từ Dũ, Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương,
Nhi đồng Thành phố tiếp tục nhiệm vụ chuyên thu dung điều trị COVID-19 ở một
nửa tách
đôi dành cho COVID-19.

Tổng quy mô giường bệnh của các bệnh viện chuyển đổi
công năng chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 khoảng 4.300 giường.

Sở Y tế đề nghị các bệnh viện chuyển đổi công năng và
các bệnh viện tách đôi cập nhật lại quy mô giường bệnh dành cho công tác điều
trị COVID-19 (đáp ứng yêu cầu thực tế số ca mắc tăng) gửi về
sở
Y tế trước ngày 10/12/2021 để xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố
điều chỉnh Quyết định.

3. Duy trì các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19
đáp ứng điều trị COVID-19 trong tình hình
mới

Theo lộ trình giải thể các bệnh viện dã chiến của Thành
phố, hiện đã có 08 bệnh viện dã chiến thành phố ngừng hoạt động (Bệnh viện Dã
chiến điều trị COVID-19 5A, 5G, số 1, số 2, số 4, số 7, số 9, số 11) để bàn
giao cơ sở hạ tầng cho cơ quan chủ quản nhằm phục hồi lại chức năng ban đầu.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, 13 bệnh
viện dã chiến còn lại vẫn tiếp tục duy trì hoạt động, bao gồm: Bệnh viện Dã
chiến điều trị COVID-19 thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5, số 6, số 8, số
10, số 12, số 13, số 14, số 16, 5C, Phước Lộc, Công an Thành phố, Dã chiến điều
trị COVID-19 Củ Chi. Tổng quy mô giường bệnh của 13 bệnh viện dã chiến Thành
phố này khoảng 22.000 giường.

Ngoài ra, mỗi địa bàn quận, huyện sẽ duy trì phát triển
thêm bệnh viện dã chiến (tầng 2) hoặc cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (tầng
1). Hiện có 16 bệnh viện dã chiến quận, huyện, thành phố Thủ Đức với quy mô
khoảng 8.000 giường, 65 cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 với quy mô khoảng
9.000 giường.

Sở Y tế đề
nghị các bệnh viện dã chiến cập nhật lại quy mô giường bệnh, lưu ý hỗ trợ các
quận không triển khai được bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện dã chiến không thể
tồn tại lâu dài (Quận 1, Quận 3…) (đáp ứng yêu cầu thực tế số ca mắc tăng)
gửi về Sở Y tế trước ngày 10/12/2021 để xem xét trình Ủy ban nhân dân Thành phố
điều chỉnh Quyết định.

4. Phân cụm
các bệnh viện thu dung, điều trị COVID-19 và công tác điều phối chuyển người
mắc COVID-19

Ngoài các bệnh viện của Thành phố được phân công là bệnh
viện tuyến cuối trong thu dung điều trị COVID-19 (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới,
Nhân dân Gia định, Nhân dân 115), Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng), Bệnh
viện Dã chiến Điều trị COVID-19 Phước Lộc (Bộ Công an), các bệnh viện Trung
ương được Bộ Y tế phân công tham gia hỗ trợ chuyên môn hồi sức tích cực
COVID-19 trên địa bàn Thành phố là: Bệnh viện Chợ R
y, Thống Nhất,
Đại học Y Dược TP.HCM, Trung ương Huế. Tổng số giường tại các bệnh viện tầng 3
hiện nay khoảng 2.300 giường.

Để thuận lợi cho công tác hội chẩn, chuyển bệnh, chuyển
giao kỹ thuật giữa các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 trong 03 tầng, Sở Y tế
phân công tác cơ sở, bệnh viện thành 08 “cụm điều trị” theo Quyết
định 6354/QĐ-SYT ngày 27/11/2021, đề nghị các đơn vị tuân thủ triển khai thực
hiện. Riêng đối với chuyên khoa sản, nhi, Sở Y tế sẽ có hướng dẫn và phân cụm
để thực hiện cho công tác chuyển tuyến thuộc 02 chuyên khoa này.

Bên cạnh việc phân công các bệnh viện cụm trưởng chủ động
điều phối tiếp nhận người bệnh được chuyển đến từ các cơ sở, bệnh viện trong
cùng một cụm, Sở Y tế đã kích hoạt Tổ điều phối chuyển tuyến (do Thanh tra Sở
và phòng Nghiệp vụ Y đảm trách) để điều phối chuyển bệnh giữa các bệnh viện
trên phạm vi toàn Thành phố.

Sở Y tế đề
nghị các bệnh viện cụm trưởng và các bệnh viện thành viên chủ động có kế hoạch
giao ban, hội chẩn và hỗ trợ cho công tác chuyển tuyến giữa các bệnh viện. Sở Y
tế yêu cầu Tổ điều phối chuyển tuyến tăng cường giám sát và đảm bảo điều
phối
chuyển tuyến kịp thời giữa các bệnh viện trong từng cụm và giữa các cụm.

5. Rà soát
công tác hậu cần và ưu tiên phân bổ nguồn nhân lực hợp lý tham gia công tác
điều trị COVID-19

Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện chủ động rà soát và
củng cố công tác cung ứng thuốc, vật tư, trang thiết bị đảm bảo luôn sẵn sàng
cho công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COV
ID-19. Theo quy định, các bệnh viện phải chủ động
trang bị các phương tiện phòng hộ từ nguồn kinh phí chống dịch, riêng phương
tiện phòng hộ cấp 4 liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để được cung
ứng.

Đề nghị lãnh đạo các bệnh viện phân bổ nguồn nhân lực hợp
lý tham gia công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tuân thủ các quy định về công tác điều trị, lưu
ý tuyệt đối không được đùn đẩy hoặc từ chối tiếp nhận người bệnh.

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các bệnh viện luôn sẵn sàng cho kế
hoạch nguồn nhân lực tham gia công tác phòng, chống dịch của Ngành Y tế, bao
gồm: danh sách bác sĩ, điều dưỡng dự bị cho các trạm y tế lưu động; danh sách
bác sĩ, điều dưỡng luân phiên đến các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19.

Sở Y tế yêu
cầu lãnh đạo các phòng chức năng, Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng tăng cường
kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện các vấn đề mới phát sinh trong công tác
thu dung, điều trị tại các bệnh viện để hướng dẫn, củng
cố

chấn chỉnh. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế phối hợp Văn phòng Sở Y tế triển
khai nhóm zalo về hậu cần chống dịch để Sở Y tế kịp thời nắm bắt khó khăn của
bệnh viện và hỗ trợ kịp thời.

Sở Y tế đề nghị
tất cả bệnh viện khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ với các phòng chức
năng của Sở Y tế để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bí thư Thành ủy;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố;
Sở Xây dựng, Sở Nội vụ; Sở Tài chính
– Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận,
huyện, thành phố Thủ Đức;

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế;
Ban Giám đốc Sở;
Lưu: VT, NVY (LMTL)

GIÁM ĐỐC

Tăng Chí Thượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO