Công văn 10225/BYT-DP năm 2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại do Bộ Y tế ban hành

05/12/2021 381 lượt xem    

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 10225/BYT-DP
V/v tiêm vắc xin
phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại


Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

 

 

Kính gửi:

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
– Cục Y tế, Bộ Công an;
– Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng;
(Sau đây gọi là các đơn vị)

Thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19, công tác tiêm chủng đã được triển khai tại Việt Nam từ
tháng 3/2021 cho các đối tượng ưu tiên và mở rộng ra cho các đối tượng khác.
Đến nay, Bộ Y tế đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 120 triệu liều vắc xin
phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi, trong đó đã có hơn 94% người được tiêm
ít nhất 01 liều vắc xin và gần 68% người tiêm đủ 02 liều vắc xin; một số tỉnh,
thành phố đã tiêm đủ 2 mũi cho khoảng 80-90% số người trên 18 tuổi trên địa
bàn.

Việc tiêm đủ liều cơ bản là rất quan
trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nên cần được ưu tiên tối đa. Để
tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ
liều cơ bản, theo khuyến cáo của Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm
chủng của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vắc xin của các nước, Bộ
Y tế đề nghị:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các
đơn vị:

a) Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến
độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu
tiên tiêm đủ liều cơ bản cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên theo chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19
và Bộ Y tế.

b) Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng
COVID-19

– Đối tượng: người từ 18 tuổi trở
lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
(tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn
dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức
chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…

– Loại vắc xin: cùng loại với liều
cơ bản hoặc vắc xin mRNA.

– Khoảng cách: tiêm 01 mũi bổ sung
sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin.

c) Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng
COVID-19

– Đối tượng: người từ 18 tuổi trở
lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, người
cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người
trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.

– Loại vắc xin: nếu các mũi tiêm cơ
bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc
xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại
bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng
Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc
xin véc tơ vi rút (vắc xin Astrazeneca)

– Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại
ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung.

d) Vắc xin sử dụng để tiêm bổ sung
và nhắc lại: Vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt.

đ) Liều lượng vắc xin để tiêm bổ
sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho
phép.

2. Tổ chức thực hiện:

– Sở Y tế tham mưu Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu
cầu phòng, chống dịch trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện
cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12/2021 căn cứ vào tiến
độ cung ứng vắc xin.

– Cục Y tế, Bộ Công an và Cục Quân
Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng tham mưu Lãnh đạo Bộ của đơn vị mình quyết
định đối tượng tiêm phù hợp và xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần
thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12/2021 căn cứ vào tiến độ
cung ứng vắc xin.

– Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện
Pasteur: hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các địa phương trong việc tổ
chức triển khai tiêm chủng.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn
trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng;
– Các đơn vị trực thuộc Bộ;
– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố;
– Y tế ngành;
– Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO