Thuế TNDN đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

28/03/2018 834 lượt xem    

Hiện nay theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì những sản phẩm công nghiệp nào được liệt vào Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển? Bài viết sẽ giúp tìm hiểu, chỉ ra hướng dẫn về Thuế TNDN với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. (Theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5478/TCT-CS, ngày 18/12/2015). Nội dung cụ thể như sau:

– Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế quy định: thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng các tiêu chí quy định tại Luật được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

– Tại Khoản 1 Điều 11 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

“Danh mục sản phẩm công nghiệp h trợ ưu tiên phát triển được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển có sửa đi, bổ sung thì thực hiện theo các văn bản sửa đi, b sung, thay thế có liên quan”.

– Ngày 03/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; tại NĐ có Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

-NĐ 111/2015/NĐ-CP bãi bỏ QĐ 1483/QĐ-TTg ngày 26/8/2011; về việc ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của Thủ tướng CP.

– Tại Điều 11 Nghị định số 111/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 11. Đi tượng và thủ tục xác nhận ưu đãi

1. Đối tượng ưu đãi:

Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển gm:

  • Dự án đầu tư mới, dự án mở rộng và đi mới công nghệ có ứng dụng thiết bị mới;
  • Quy trình sản xuất mới, sản xuất sản phẩm với năng lực sản xuất tăng ít nht 20%.

2. Thủ tục xác nhận ưu đãi:

a) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp h trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có th nộp hồ sơ đề nghị xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi đặt dự án hoặc Bộ Công thương để được xác nhận. Cơ quan có thẩm quyền của địa phương gửi Quyết định xác nhận ưu đãi tới Bộ Công thương.

b) Các đi tượng còn lại ngoài các đi tượng quy định tại ở mục trên, nộp h sơ đề nghị xác nhận tại Bộ Công thương.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 15110011/CS/CV đề ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH Chunshin Precision Vina về chính sách thuế TNDN đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Sau khi báo cáo BTC, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Chunshin Precision Vina được biết:

Đề nghị Công ty TNHH Chunshin Precision Vina căn cứ Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ; NĐ111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ; xác định sản phẩm của Công ty có hay không thuộc Danh mục.

Nếu vướng mắc, Công ty liên hệ với Sở Công thương tỉnh hoặc Bộ Công thương để được hướng dẫn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO