Thuế TNDN đối với hoạt động liên doanh, liên kết

09/02/2018 967 lượt xem    

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanhliên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu, liên doanhliên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế TNDN đối với hoạt động liên doanh, liên kết theo Công văn S: 3888/TCT-CS ngày 29 tháng 08 năm 2016 v/v: Chính sách thuế

Tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định đối tượng nộp thuế TNDN bao gồm: …

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm: ….

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam”.

Tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính Phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập quy định:

“Đơn vị được góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật đ mở rộng cơ sở, phát trin các dịch vụ, kỹ thuật; triển khai các kỹ thuật ngoài danh Mục kỹ thuật và nhiệm vụ chuyên môn được giao; tổ chức các hoạt động dịch vụ đ đáp ứng nhu cầu của xã hội nhưng phải phù hợp vn lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật. Việc góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết phải được hạch toán theo dõi riêng hoặc thành lập cơ sở hạch toán độc lập”.

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“1.1. Thu nhập được miễn thuế:

Thu nhập từ khám bệnh chữa bệnh theo Khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc viện phí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đối với cơ sở y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế hoặc do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đi với cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý; Thu nhập từ dịch vụ ăn uống dinh dưỡng lâm sàng theo chế độ bệnh tật: qua ng tiêu hóa, qua đường tĩnh mạch;

Thu nhập từ dịch vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng, kim nghiệm, kim định có thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí; và các Khoản thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại Mục VI Phần C Thông tư s 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

1.2. Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ dịch vụ khám chữa bệnh (ngoài thu nhập quy định tại Khoản 1.1 Điều này) và các Khoản thu nhập khác theo quy định.

2.2. Trường hợp cơ sở y tế công lập hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của từng hoạt động chịu thuế TNDN thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tỉnh theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Cụ thể như sau:…

c) Đối với hoạt động khác: 2%

Bao gồm: các hoạt động dịch vụ đào tạo (trừ đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ trong ngành), khám bệnh chữa bệnh, chích ngừa, tiêm phòng, nghiên cứu sản xuất các bộ Kit sinh phẩm chn đoán, xét nghiệm bệnh phẩm, sản xuất chất chun, phun tm hóa chất, diệt côn trùng, thu sảnphẩm chăn nuôi động vật thí nghiệm, thử nghiệm hóa chất, khảo sát môi trường”.

Công văn số 3417/CT-TNCN ngày 11/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động liên doanh, liên kết.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tại công văn số 3417/CT-TNCN nêu trên, cụ thể: Các Khoản thu dịch vụ khám chữa bệnh từ hoạt động liên doanh, liên kết Bệnh viện tỉnh Quảng trị phải kê khai, nộp thuế TNDN. Do Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp hạch toán đầy đủ doanh thu nhưng không hạch toán được chính xác chi phí nên thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ tính trên doanh thu theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO