Thuế TNCN với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

10/02/2018 572 lượt xem    

Theo quy định của pháp luật, người nước ngoài làm việc và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tương tự như người Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế TNCN với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam  theo Công văn Số: 4076/TCT-TNCN ngày 08 tháng 09 năm 2016 v/v vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Tại tiết b.3, điểm b, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).”

Công văn số 6115/CT-TNCN ngày 28/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vướng mắc về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và dữ liệu do Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp thì trường hợp ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble sang Việt Nam làm việc và đã quyết toán về nước năm 2011. Sau đó, năm 2013 ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble quay trở lại Việt Nam làm việc tại Trụ sở điều hành Công ty Shefl Drilling International Inc

=> Thì Trụ sở điều hành Công ty Shefl Drilling International Inc căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của ông Haposan Butar Butar và ông Maurice John Noble được ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế)

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO