Thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

06/02/2018 605 lượt xem    

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn vàchuyển nhượng chứng khoán quy định thế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán theo Công văn Số: 3419/TCT-TNCN ngày 01 tháng 08 năm 2016 v/v: nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán

a. Trước ngày 01/01/2015, chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện theo quy định tại các văn bản:

Quy định tại khoản 4 Điều 2, khoản 2 Điều 11, khoản 5 Điều 26, Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN;

Hướng dẫn tại công văn số 18323/BTC-CST ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc giải đáp chính sách thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần.

b. Từ ngày 01/01/2015, chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện theo quy định tại các văn bản:

Quy định tại khoản 10, Điều 2, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; hướng dẫn tại Điều 16, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn không số ngày 11/5/2016 của ông Hà Mạnh Cường phản ánh một số vướng mắc về việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán trong Công ty Cổ phần Du lịch Đồ Sơn.

Căn cứ các quy định trên thì hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán trong Công ty Cổ phần Du lịch Đồ Sơn tại công văn số1479/CT-THNVDT ngày 15/10/2015 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng là đúng quy định.

Đối với những kiến nghị của ông Hà Mạnh Cường, đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng là cơ quan thuế trực tiếp quản lý Công ty C phn Du lịch Đồ Sơn tại địa bàn có trách nhiệm kiểm tra và hướng dn Công ty C phn Du lịch Đồ Sơn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO