Thuế TNCN đối với quà tặng khuyến mại trả cho hộ kinh doanh

22/01/2018 671 lượt xem    

Trong hoạt động, doanh nghiệp thường có hoạt động khuyến mại, cho tặng quà cho khách hàng. Hàng hóa, hiện vật được tặng có phải nộp thuế TNCN không? Nộp theo mức thuế nào? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế TNCN đối với quà tặng khuyến mại trả cho hộ kinh doanh theo Công văn số 1802/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế ngày 05/05/2017.

Tại Điều 92 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 quy định các hình thức khuyến mại: “Điều 92. Các hình thức khuyến mại

1. Đưa hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

2. Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

3. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứndịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụndịch vụ đ khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nht định.

5. Bán hàng, cung ứng dịch v có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo th lệ và giải thưởng đã công bố.

6. Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưng đã công bố.

7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

8. T chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

9. Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.”

-Tại điểm b, khoản 6 và khoản 10 Điều 3 Luật Thuế TNCN 2007 quy định:

“6. Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

…b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

…10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khóan, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sn và tài sản khác phải đăng ký s hữu hoặc đăng ký sử dụng.”

– Tại điểm b, khoản 6, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dn “6. Thu nhập từ trúng thưởng

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.”

Công văn 01/2017/CV-KETO ngày 22/2/2017 của Công ty 4 Oranges Co.,LTD về việc đề nghị hướng dẫn về thuế TNCN, thuế GTGT đối với quà tặng khuyến mại trả cho hộ kinh doanh theo các chương trình khuyến mại mua hàng tặng hàng

Căn cứ vào các quy định trên, trường hp Công ty cho, tặng hiện vật cho khách hàng không thu tiền mà hiện vật là tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng với cơ quan qun lý nhà nước thì thu nhập mà khách hàng nhận được thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng. Trường hợp Công ty thực hiện chương trình khuyến mại theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật Thương mại thì khoản tiền/hiện vật cá nhân nhận được từ hoạt động trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO